38. седница Владе Републике Србије, 6. децембар 2008. године