29. седница Владе Републике Србије, 23. октобар 2008. године