19. седница Владе Републике Србије, 25. септембар 2008. године