13. седница Владе Републике Србије, 4. септембар 2008. године