7. седница Владе Републике Србије, 24. јул 2008. године