2. седница Владе Републике Србије, 9. јул 2008. године