78. седница Владе Републике Србије, 10. април 2008. године