66. седница Владе Републике Србије, 31. јануар 2008. године