64. седница Владе Републике Србије, 24. јануар 2008. године