60. седница Владе Републике Србије, 10. јануар 2008. године