57. седница Владе Републике Србије, 27. децембар 2007. године