51. седница Владе Републике Србије, 13. децембар 2007. године