39. седница Владе Републике Србије, 12. новембар 2007. године

 • Предлог закона о буџету Републике Србије за 2008. годину и предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2008. годину
     а) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
     б) Националне службе за запошљавање
     в) Републичког завода за здравствено осигурање

  Садржај датотеке

  Општи део

  Посебан део - ТАБЕЛА1

  Програмски део буџета - ТАБЕЛА 2

  Извршавање буџета

  Образложење
     Раздео 55 Министарство трговине и услуга
     Раздео 56 Министарство здравља
     Раздео 57 Министарство просвете
     Раздео 58 Министарство за државну управу и локалну самоуправу
     Раздео 59 Министарство вера

  Предлози одлука о давању сагласности на финансијске планове за 2008. годину
     а) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
     б) Националне службе за запошљавање
        - табела
     в) Републичког завода за здравствено осигурање

 • Уредба о измени Уредбе о поступку по коме се бирају пројекти за Национални инвестициони план и поступку по коме се Национални инвестициони план спроводи
  6.71 KB