38. седница Владе Републике Србије, 8. новембар 2007. године