26. седница Владе Републике Србије, 13. септембар 2007. године