160. седница Владе Републике Србије, 26. октобар 2006. године