157. седница Владе Републике Србије, 5. октобар 2006. године