69. седница Владе Републике Србије, 23. јул 2021. године