148. седница Владе Републике Србије, 27. јул 2006. године