145. седница Владе Републике Србије, 13. јул 2006. године

  • Предлог закона о ратификацији споразума између Републике Србије и Републике Црне Горе о регулисању чланства у међународним финансијским организацијама и разграничењу финансијских права и обавеза

       Прилог I, II, III
       Прилог IV