17. седница Владе Републике Србије, 27. мај 2004. године