7. седница Владе Републике Србије, 20. новембар 2020. године