125. седница Владе Републике Србије, 16. март 2006. године