252. седница Владе Републике Србије, 7. мај 2020. године