122. седница Владе Републике Србије, 24. фебруар 2006. године