188. седница Владе Републике Србије, 2. новембар 2019. године