105. седница Владе Републике Србије, 24. новембар 2005. године