97. седница Владе Републике Србије, 13. октобар 2005. године