121. седница Владе Републике Србије, 20. децембар 2018. године