107. седница Владе Републике Србије, 2. новембар 2018. године