87. седница Владе Републике Србије, 18. август 2005. године