74. седница Владе Републике Србије, 14. јун 2018. године