66. седница Владе Републике Србије, 26. април 2018. године