82. седница Владе Републике Србије, 7. јул 2005. године