61. седница Владе Републике Србије, 29. март 2018. године