60. седница Владе Републике Србије, 22. март 2018. године