47. седница Владе Републике Србије, 18. јануар 2018. године