43. седница Владе Републике Србије, 28. децембар 2017. године