12. седница Владе Републике Србије, 22. април 2004. године