12. седница Владе Републике Србије, 25. август 2017. године