52. седница Владе Републике Србије, 4. мај 2017. године