47. седница Владе Републике Србије, 6. април 2017. године