44. седница Владе Републике Србије, 17. март 2017. године