42. седница Владе Републике Србије, 10. март 2017. године