29. седница Владе Републике Србије, 29. децембар 2016. године