20. седница Владе Републике Србије, 1. децембар 2016. године