224. седница Владе Републике Србије, 13. јун 2016. године