205. седница Владе Републике Србије, 3. март 2016. године