202. седница Владе Републике Србије, 25. фебруар 2016. године