186. седница Владе Републике Србије, 25. децембар 2015. године